Студ

Library

Економічний аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства

Купить Дипломную , Структура Курсовой

Зміст


Вихідні дані для курсового проекту

Виконання курсового проекту

. Обґрунтування планового обсягу виробництва продукції та трудомісткості річного випуску для базового та планового років

. Розрахунок потреби у технологічному устаткуванні та його первинної вартості для базового та планового років

. Розрахунок первинної і балансової вартості основних засобів та річних амортизаційних відрахувань для базового та планового років

. Розрахунок номінального та ефективного фондів часу

. Розрахунок планової чисельності промислово-виробничого персоналу та фонду оплати праці

. Розрахунок планової чисельності та основної зарплати допоміжних робітників, зайнятих обслуговуванням устаткування

. Розрахунок чисельності персоналу за категоріями працюючих, річного фонду оплати праці за цими категоріями та нарахування на зарплату в державні цільові фонди

. Розрахунок планових витрат на матеріали та комплектуючі

. Обґрунтування планових фінансових результатів виробничо-господарської діяльності підприємства

. Розрахунок планового обсягу оборотних активів

. Визначення планових показників ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства

Рекомендована література


Вихідні дані для курсового проекту


Таблиця ?

Загальні характеристикиПоказникиЗначення за варіантомВиди базової продукції (товарів, робіт, послуг): Виріб №1 (вказується номер та код виробу)CВиріб №2 (вказується номер та код виробу)EНовий виріб (№3) (вказується номер та код виробу)IРежим роботи підприємства, змін/добу:1Тривалість зміни, годин8,2Кількість вихідних днів у році, дні104Кількість святкових днів у році, дні10Планові невиходи на роботу робітників з причин: основні (чергові) відпустки, днів15хвороби та декретні відпустки, днів9виконання державних обов'язків, днів1навчальна відпустка, днів9Коефіцієнт планових простоїв устаткування у ремонті, коеф.0,02827Структура основних засобів за первинною вартістю для БАЗОВОГО року (% від загальної первинної вартості основних засобів):Будівлі і споруди0,41 Машини та устаткування: Силові машини та устаткування 0,05Робочі машини та устаткування: 0,43Вимірювальні прилади0,04 Обчислювальна техніка 0,02Транспортні засоби та передавальні пристрої 0,05Середній економічний термін служби, роки:Будівлі і споруди55 Машини та устаткування:Силові машини та устаткування12Робочі машини та устаткування:7Вимірювальні прилади6Обчислювальна техніка5Транспортні засоби та передавальні пристрої6Витрати на демонтаж і утилізацію робочих машин і механізмів (% від балансової вартості),%7%Тарифні коефіцієнти для розрядів:Кваліфікаційний розряд робітТарифний коефіцієнт12,222,432,6442,9753,4163,96Тарифна ставка для 1-го тарифного розряду, грн./год.10Середня норма обслуговування устаткування допоміжними робітниками, од. устаткування / доп. робітника6 Обсяг кредитних ресурсів -% від потреби у фінансових ресурсах для купівлі нового устаткування 60%Процентна ставка за кредитом,% 20%Перевищення ціни виробу над операційними витратами,% до операційних витрат125%Плановий запас у днях для розрахунку оборотних активів, дні: Сировина, основні матеріали та комплектуючі18Допоміжні матеріали25Готова продукція на складі7Дебіторська заборгованість15Тривалість технологічного циклу, дні14Коефіцієнт нарощування витрат у незавершеному виробництві0,85

Таблиця ?. Перелік матеріалів та комплектуючих виробів

№Матеріали та комплектуючіНорма витрат на виріб, од.Ціна за одиницю без ПДВ (за варіантом), грн. Номер виробу№1№2№3 Код виробу CE I Сировина і матеріали: 1М 1 2 1232М 2 2833М 32 1104М 4 12 80 Комплектуючі вироби: 1К 11 2 2502К 2 2 3203К 3 2 22 250


Таблиця ?. Асортимент та номенклатура продукції (товарів, робіт, послуг)

Номер виробуКод виробуРічна програма виробництва у базовому році для БАЗОВИХ виробів №1 та №2, шт.Річна програма виробництва у плановому році базових виробів №1 та №2,% до базового періодуРічна програма виробництва у плановому році НОВОГО ВИРОБУ (№3),шт.Нормативна трудомісткість виробу, н-год.Середній коефіцієнт виконання норм по виробуНорма обслуговування устаткування, об'єктів / одного основного робітникаСередня ціна одиниці устаткування, тис. грн.Середній розряд робітОсновні робітникиДопоміжні робітники по обслуговуванню устаткування№1C1250092%11500191,030,51853,35,3№2E1650085%14025161,010,51953,75,5№3I1050079% 8000201,050,52003,45,3

Виконання курсового проекту


Таблиця 1. Базовий та плановий асортимент та обсяги виробництва

Номер / код виробуБазова річна програма виробництва, шт./рікРічна програма у плановому періоді, % до базового періодуПланова річна програма виробництва, шт./рікНормативна трудомісткість виробу, н-год./ вирібСередній коефіцієнт виконання норм по виробуТрудомісткість базової річної програми виробу, тис. н-год./рікТрудомісткість планової річної програми виробу, тис. н-год./рікНормативнаФактичнаНормативнаФактична 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Наявні вироби:№1 / C125000,9211500191,03237,5230,58218,5212,14№2 / E165000,8514025161,01264261,39224,4222,18Новий виріб:№3 (Новий) / I8000201,05160152,38Разом501,5491,97602,9586,7


. Обґрунтування планового обсягу виробництва продукції та трудомісткості річного випуску для базового та планового років


1.1. Нормативна трудомісткість річної програми виробництва визначається за формулою:Базовий рік:

Ті (№1) = 12500/1000 × 19 = 237,5

Ті (№2) = 16500/1000 × 16 = 264

Плановий рік:

Ті (№1) = 11500/1000 × 19 = 218,5

Ті (№2) = 14025/1000 × 16 = 224,4

Ті (№3) = 8000/1000 × 20 = 160

1.2. Фактична трудомісткість річної програми визначається за формулою:Базовий рік:

Ті (№1) = 237,5/1,03 = 230,58

Ті (№2) = 264/1,01= 261,39

Плановий рік:

Ті (№1) = 218,5/1,03 = 212,14

Ті (№2) = 224,4/1,01 = 222,18

Ті (№3) = 160/1,05 = 152,38Таблиця 2. Розрахунок потреби в технологічному устаткуванні

Номер/ код виробуФактична трудомісткість річної програми виробу,тис. год./рікНорма обслуговування устаткування, об'єктів / одного основного робітникаФактична верстатомісткість річної програми, тис. год./ рікДійсний фонд часу роботи устаткування в одну зміну, год./ рік/ од. уст.Режим роботи, змінРозрахункова к-сть устаткування, шт.Прийнята к-сть, шт.Коеф. завантаження устаткуванняСер. ціна, тис. грн.Загальна вартість купівлі устаткування, тис. грн.Первинна вартість устаткування (з урахуванням витрат на транспортування і монтаж (5-7% до загальної вартості)), тис. грн. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Базовий рік - наявне устаткування№1/ C230,580,5115,292000157,65580,991851073011267№2/ E261,390,5130,72000165,35660,991951287013514Разом базовий рік491,971231242360024781Плановий рікНаявне устаткування№1/ C212,140,5106,072000153,04540,98185999010490№2/ E222,180,5111,092000155,55560,991951092011466Нове устаткування№3 (новий) / I152,380,576,192000138,1390,9820078008190Разом-план586,7146,691492871030146 Зміна устаткування за виробами („-„ - зменшення, „+ - збільшення)№1/ C -4№2/ E-10№3 (новий) / I 39

2. Розрахунок потреби у технологічному устаткуванні та його первинної вартості для базового та планового років


.1. Фактична верстатомісткість річної програми виробництва базових виробів у базовому та плановому роках визначається за формулою:Базовий рік:

Тві (№1) = 230,58 × 0,5 = 115,29

Тві (№2) = 261,39 × 0,5 = 130,7

Плановий рік:

Тві (№1) = 212,14 × 0,5 = 106,07

Тві (№2) = 222,18 × 0,5 = 111,09

Тві (№3) = 152,38 × 0,5 = 76,19

2.2. Дійсний річний фонд часу роботи устаткування для однозмінного режиму роботи визначається за формулою:Фд = (365-104-10) × 8,2 ×(1-0,02827) = 2000

2.3. Розрахункова кількість одиниць устаткування визначається за формулою:Базовий рік:

Куст і (№1) = 115,29 × 1000 / (2000 × 1) = 57,65

Куст і (№2) = 130,7 × 1000 / (2000 × 1) = 65,35

Плановий рік:

Куст і (№1) = 106,07 × 1000 / (2000 × 1) = 53,04

Куст і (№2) = 111,09 × 1000 / (2000 × 1) = 55,55

Куст і (№3) = 76,19 × 1000 / (2000 × 1) = 38,1

2.4. Коефіцієнт завантаження устаткування визначається як відношення розрахункової кількості устаткування для і-го виробу до прийнятої кількості устаткування за цим виробом.

Базовий рік:

Кзав. (№1) = 57,65/58 = 0,99

Кзав. (№2) = 65,35/66 = 0,99

Плановий рік:

Кзав. (№1) = 53,04/54 = 0,98

Кзав. (№2) = 55,55/56 = 0,99

Кзав. (№3) = 38,1/39 = 0,98

2.5. Вартість купівлі устаткування визначається для кожного з виробів базового та планового років як добуток прийнятої кількості устаткування і-го виробу на середню ціну устаткування для цього виробу.

Базовий рік:

Заг. варт. куп. устат. (№1) = 58 ×185 = 10730

Заг. варт. куп. устат. (№2) = 66 × 195 = 12870

Плановий рік:

Заг. варт. куп. устат. (№1) = 54 × 185 = 9990

Заг. варт. куп. устат. (№2) = 56 × 195 = 10920

Заг. варт. куп. устат. (№3) = 39 × 200 = 7800Таблиця 3. Розрахунок первинної і балансової вартості та амортизації основних засобів

№Вид ОЗПервинна вартість, тис. грн.Структура за первинною вартістю, %Ліквідаційна вартість (5% від первинної вартості), тис. грн.Економічний термін служби, рокиРічна амортизація, тис. грн.Середній вік основних засобів, рокиБалансова вартість, тис. грн.Питома балансова вартість робочих машин і устаткування, тис. грн./од. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Базовий рік1Будівлі і споруди2362841%55429,63968742Машини та устаткування:2.1Силові машини та устаткування28825%14412228,17712852.2Робочі машини та устаткування:2478143%2.2.1Виріб №11126719,55%56371529,144515088,792.2.2Виріб №21351423,45%676718344617893,612.3Вимірювальні прилади23054%115636548452.4Обчислювальна техніка11532%58521927153Транспортні засоби та передавальні пристрої28825%144 6 456,3341057Разом базовий рік57631100%5060,8322104Плановий рік1Будівлі і споруди2362837,51429,64064442Машини та устаткування:2.1Силові машини та устаткування28824,57228,17810572.2Робочі машини та устаткування3014647,854091,1411141362.2.1Виріб №11049016,6552571423,57533722.2.2Виріб №21146618,257371556,14536852.2.3Виріб №3 (Новий)81901341071111,43170792.3Вимірювальні прилади23053,6636554802.4Обчислювальна техніка11531,8321934963Транспортні засоби та передавальні пристрої28824,57456,335600Разом плановий рік62996100%5789,2423213Можливий дохід від продажу старого устаткування, тис. грн.1201Потреба у фінансових ресурсах для купівлі нового устаткування (за вирахуванням доходу від продажу старого), тис. грн.6989


. Розрахунок первинної і балансової вартості основних засобів та річних амортизаційних відрахувань для базового та планового років


3.1. Річні амортизаційні відрахування визначаються в курсовому проекті за бухгалтерським методом прямолінійної амортизації (прямолінійного зносу). Розрахунок здійснюється за формулою:Базовий рік:

Аі (1) = 23628/55 = 429,6

Аі (2.1) = (2882 - 144) / 12 = 228,17

Аі (2.2.1) = (11267 - 563) / 7 = 1529,14

Аі (2.2.2) = (13514 - 676) / 7 = 1834

Аі (2.3) = (2305 - 115) / 6 = 365

Аі (2.4) = (1153 - 58) / 5 = 219

Аі (3) = (2882 - 144) / 6 = 456,33

Плановий рік:

Аі (2.2.1) = (10490 - 525) / 7 = 1423,57

Аі (2.2.2) = (11466 - 573) / 7 = 1556,14

Аі (2.2.3) = (8190 - 410) / 7 = 1111,43

3.2. Балансова вартість на кінець базового та планового років визначається як різниця між первинною вартістю певного виду основних засобів та добутком їхнього фактичного терміну служби на річну амортизацію даного виду основних засобів.

Базовий рік:

Бал. варт. (1) = 23628 - (429,6 × 39) = 6874

Бал. варт. (2.1) = 2882 -(228,17 × 7) = 1285

Бал. варт. (2.2.1) = 11267 - (1529,14 × 4) = 5150

Бал. варт. (2.2.2) = 13514 - (1834 × 4) = 6178

Бал. варт. (2.3) = 2305 - (365 × 4) = 845

Бал. варт. (2.4) = 1153 - (219 × 2) = 715

Бал. варт. (3) = 2882 - (456,33 × 4) = 1057

Плановий рік:

Бал. варт. (1) = 23628 - (429,6 × 40) = 6444

Бал. варт. (2.1) = 2882 - (228,17 × 8) = 1057

Бал. варт. (2.2.1) = 10490 - (1423,57 × 5) = 3372

Бал. варт. (2.2.2) = 11466 - (1556,14 × 5) = 3685

Бал. варт. (2.2.3) = 8190 - (1111,43 × 1) = 7079

Бал. варт. (2.3) = 2305 - (365 × 5) = 480

Бал. варт. (2.4) = 1153 - (219 × 3) = 496

Бал. варт. (3) = 2882 - (456,33 × 5) = 600

3.3. Питома балансова вартість устаткування для виготовлення виробів 1 і 2 в базовому році визначається як відношення балансової вартості устаткування до прийнятої кількості цього устаткування у базовому році.

Пит. бал. варт. (№1) = 5150 / 58 = 88,79

Пит. бал. варт. (№2) = 6178 / 66 = 93,61

3.4. Можливий дохід від реалізації устаткування, яке вивільняється у звязку зі зміною обсягу виробництва базових виробів в курсовому проекті визначається як сума добутків питомої балансової вартості устаткування для виготовлення виробів 1 та 2 в базовому році на кількість устаткування для виготовлення цих виробів, яка вивільняється у плановому році. Отриманий результат коригується (зменшується) з урахуванням коефіцієнту, який враховує витрати на демонтаж і утилізацію устаткування.

Можливий дохід = ((4 ×88,79) + (10 × 93,61)) × 0,93 = 1201

3.5. Потреба у фінансових ресурсах для купівлі нового устаткування визначається як різниця між первинною вартістю технологічного устаткування для виготовлення виробу 3 та можливим доходом від реалізації "зайвого" устаткування.

Потреба у фін. рес. = 8190 - 1201 = 6989

4. Розрахунок номінального та ефективного фондів часу


Таблиця 4. Розрахунок номінального та ефективного фондів часу

ПоказникиЧасДнівГодин1 2 3Календарний фонд365Вихідні дні104Святкові дні10Номінальний фонд часу2512058,2Планові невиходи з причин:- основні (чергові відпустки), днів15- хвороби та декретні відпустки, днів9- виконання державних обовязків, днів1- навчальна відпустка, днів9Разом невиходів34Ефективний фонд часу2171779,4Тривалість зміни8,2

Ном. фонд часу (дні) = 365 - 104 - 10 = 251

Ном. фонд часу (годин) = 251 × 8,2 = 2058, 2

Ефект. фонд часу (дні) = 251 - 34 = 217

Ефект. фонд часу (годин) = 217 × 8,2 = 1779,4


5. Розрахунок планової чисельності промислово-виробничого персоналу та фонду оплати праці


5.1. Питома планова фактична трудомісткість виробу визначається як відношення планової фактичної трудомісткості річної програми в годинах на планову річну програму виробництва.

Пит. план. факт. труд. (№1) = (212,14 × 1000) / 11500 = 18,45

Пит. план. факт. труд. (№2) = (222,18 × 1000) / 14025 = 15,84

Пит. план. факт. труд. (№3) = (152,38 × 1000) / 8000 = 19,05

5.2. Планова розрахункова чисельність основних робітників визначається як відношення планової фактичної трудомісткості річної програми в годинах на ефективний фонд часу робітника.

План. розрах. чисел. осн. роб. (№1) = (212,14 × 1000) / 1779,4 = 119,22

План. розрах. чисел. осн. роб. (№2) = (222,18 × 1000) / 1779,4 = 124,86

План. розрах. чисел. осн. роб. (№3) = (152,38 × 1000) / 1779,4 = 85,64

5.3. Плановий середній тарифний коефіцієнт визначається за формулою:KTAPLM (№1) = 2,64 + (3,3 - 3) × (2,97 - 2,64) = 2,739

KTAPLM (№2) = 2,64 + (3,7 - 3) × (2,97 - 2,64) = 2,871

KTAPLM (№3) = 2,64 + (3,4 - 3) × (2,97 - 2,64) = 2,772

5.4. Середня розцінка на виріб визначається за формулою:Рі (№1) = 10 × 2,739 × 19 = 520,41

Рі (№2) = 10 ×2,871 × 16 = 459,36

Рі (№3) = 10 × 2,772 × 20 = 554,4

5.5. Планова тарифна зарплата основних робітників на річну програму виробництва визначається як добуток середньої планової розцінки (або планової питомої тарифної зарплати) на плановий річний обсяг виробництва.

План. тар. ЗП осн. роб. (№1) = 520,41 × 11500 = 5984,72 тис. грн.

План. тар. ЗП осн. роб. (№2) = 459,36 × 14025 = 6442,52 тис. грн.

План. тар. ЗП осн. роб. (№3) = 554,4 × 8000 = 4435,2 тис. грн.Таблиця 5. Розрахунок планової чисельності основних робітників та фонду основної зарплати

Номер / код виробуПланова річна програма випуску,шт.Фактична трудомісткість річної програми, тис. год.Питома фактична трудомісткість виробу, год./вирібЕфективний фонд часу, год./рікРозрахункова чисельність, осібПрийнята чисельність, осібСередній розрядСередній тарифний коефіцієнтСередня розцінка на виріб, грн./ вирібТарифна зарплата:на виріб, грн.на річну програму, тис. грн./рік 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12№1/ C11500212,1418,451779,4119,221193,32,739520,41520,415984,72№1/ E14025222,1815,841779,4124,861243,72,871459,36459,366442,52№3 (новий) / I8000152,3819,051779,485,64853,42,772554,4554,44435,2Разом586,7329,723281534,1716862,44

Таблиця 6. Розрахунок чисельності допоміжних робітників по обслуговуванню устаткування та їхньої основної зарплати

Номер / код виробуКількість устаткування, од.Норма обслуговуванняКоеф. приведенняРозрахункова чисельність, осібПрийнята чисельність, осібСередній розрядСередній тарифний коефіцієнтТарифна зарплата, тис. грн./рік 1 2 3 4 5 6 7 8 9№1/ C5461,1210,08115,33,58700,73№1/ E5661,1210,45115,53,69722,26№3 новий) / I3961,127,2885,33,58509,62Разом14927,8130 1932,61

6. Розрахунок планової чисельності та основної зарплати допоміжних робітників, зайнятих обслуговуванням устаткування


1. Коефіцієнт приведення часу роботи устаткування до ефективного часу роботи робітника визначається як відношення дійсного фонду роботи устаткування до ефективного фонду часу роботи робітника.

Кприв. = 2000 / 1779,4 = 1,12

2. Планова розрахункова чисельність допоміжних робітників, зайнятих обслуговуванням устаткування, визначається за наступною формулою:Чдоп і (№1) = 54 × 1 × 1,12 / 6 = 10,08

Чдоп і (№2) = 56 × 1 × 1,12 / 6 = 10,45

Чдоп і (№3) = 39 × 1 × 1,12 / 6 = 7,28

3. Плановий середній тарифний коефіцієнт визначається за формулою:KTAPLM (№1) = 3,41 + (5,3 - 5) × (3,96 - 3,41) = 3,58

KTAPLM (№2) = 3,41 + (5,5- 5) × (3,96 - 3,41) = 3,69

KTAPLM (№3) = 3,41 + (5,3 - 5) × (3,96 - 3,41) = 3,58

4. Планова річна тарифна зарплата допоміжних робітників визначається як добуток тарифної ставки першого тарифного розряду, планового середнього тарифного коефіцієнту, ефективного фонду часу робітника та чисельності допоміжних робітників для і-го виробу.

План. тар. ЗП допом. роб.(№1) = 10 × 3,58 × 1779,4 × 11 = 700,73

План. тар. ЗП допом. роб.(№2) = 10 × 3,69 × 1779,4 × 11 = 722,26

План. тар. ЗП допом. роб.(№3) = 10 × 3,58 × 1779,4 × 8 = 509,62.

Таблиця 7. Розрахунок планової чисельності персоналу за категоріями та ФОП

ПоказникиВідсоток до чисельності основних робітниківЧисельність, осібСередній оклад,тис. грн./ міс. /особуТарифна (основна) зарплата, тис. грн.Доплати і надбавки (20% до основної зарплати), тис. грн.Річний фонд оплати праці, тис. грн.Обов'язкові відрахування на соціальні заходи, тис. грн.:Пенсійний фонд (32,3%)Соцстрах. (1,4%)Фонд сприяння зайнятості (1,6%)Запобігання нещасних випадків (0,6%)Разом відрахувань 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Основні робітники100%32816862,443372,4920234,936535,88283,29323,76121,417548,23Допоміжні робітники по обслуговуванню устаткування301932,61386,522319,13749,0832,4737,1013,92832,57Інші допоміжні робітники13608,77121,75730,52235,9610,2311,694,38262,26Разом допоміжні робітники432541,38508,273049,65985,0442,748,7918,31094,83Керівники4%1371092218,41310,4423,2618,3520,977,86470,44Спеціалісти6%19511402281368441,8619,1521,898,21491,11Службовці8%263936187,21123,2362,7915,7217,976,74403,22Разом ПВП42927086,188748,83379,21433,38162,529723,94


7. Розрахунок чисельності персоналу за категоріями працюючих, річного фонду оплати праці за цими категоріями та нарахування на зарплату в державні цільові фонди


.1. Планова тарифна зарплата допоміжних робітників, не повязаних з обслуговуванням устаткування в курсовому проекті визначається як 45% від планової тарифної зарплати допоміжних робітників, повязаних з обслуговуванням устаткування, з врахуванням понижуючого коефіцієнту 0,7.

План. тар. ЗП інших доп. роб. = 1932,61 × 0,45 × 0,7 = 608,77

7.2. Доплати і надбавки до зарплати в курсовому проекті прийняті на рівні 20% від основної зарплати для всіх категорій.

Допл. і надб. осн. роб. = 16862,44 × 0,2 = 3372,49

Допл. і надб. доп. роб. = 1932,61 × 0,2 = 386,52

Допл. і надб. інших доп. роб = 608,77 × 0,2 = 121,75

Допл. і надб. кер. = 1092 × 0,2 = 218,4

Допл. і надб. спец.= 1140 × 0,2 = 228

Допл. і надб. служ. = 936 × 0,2 = 187,2


8. Розрахунок планових витрат на матеріали та комплектуючі


8.1. Планова питома вартість ресурсів визначається як добуток питомої потреби у ресурсі на його ціну з урахуванням транспортно-заготівельних витрат (в курсовому проекті приймаються на рівні 3-5% від вартості ресурсу).

Основні матеріали:

План. пит. варт. рес. (№1) :

М3 =2 × 110 ×1,03 = 226,6

М4 = 1 × 80 × 1,03 = 82,4

План. пит. варт. рес. (№2):

М1 = 2 × 23 × 1,03 = 47,38

М4 = 2 × 80 × 1,03 = 164,8

План. пит. варт. рес. (№3):

М1 = 1 × 23 × 1,03 = 23,69

М2 = 2 × 83 × 1,03 = 170,98

Аналогічно здійснюється розрахунок планової питомої вартості ресурсів і для комплектуючих виробів.

8.2. Планова вартість ресурсу на річну програму виробництва визначається як добуток планової питомої вартості ресурсу на річну програму виробів.

Основні матеріали:

План. варт. рес. на річну прогр.(№1) :

М3 = 226,6 × 11500 = 2605, 9 тис. грн.

М4 = 82,4 × 11500 = 947,6 тис. грн.

План. варт. рес. на річну прогр.(№2) :

М1 = 47,38 × 14025 = 664,5 тис. грн.

М4 = 164,8 × 14025 = 2311,32 тис. грн.

План. варт. рес. на річну прогр.(№3) :

М1 = 23,69 × 8000 = 189,52 тис. грн.

М2 = 170,98 × 8000 = 1367,84 тис. грн.

Аналогічно здійснюється розрахунок планової вартості ресурсу на річну програму виробництва і для комплектуючих виробів.

8.3. Визначається вартість допоміжних матеріалів (на річну програму виробництва) як 20% від вартості основних матеріалів.

Варт. допом. матер. = 8086,68 × 0,2 = 1617,34.Таблиця 8. Розрахунок планових витрат на матеріали та комплектуючі для виконання виробничої програми

Вид ресурсуПотреба у натуральних показниках, од. виміруЦіна за одиницю виміру, грн.Вартість ресурсів з урахуванням транспортно-заготівельних витрат (3-5% від вартості ресурсу)Вартість поворотних відходів (4% від вартості основних матеріалів)Річний обсяг ПДВ, тис. грн.На вирібНа річну програмуНа виріб, грн./вирібНа річну програму, тис. грнНа виріб, грн.На річну програму, тис. грн. 1 2 3 4 5 6 7 8 9Основні матеріалиВиріб №1М3223000110226,62605,99,06104,24521,18М41115008082,4947,63,337,9189,52Виріб №2М12280502347,38664,51,926,58132,9М422805080164,82311,326,5992,45462,26Виріб №3М1180002323,69189,520,957,5837,91М221600083170,981367,846,8454,71273,57Разом основні матеріали8086,68323,461617,34Комплектуючі виробиВиріб №1К1111500250257,52961,25592,25К32230002505155922,51184,5Виріб №2К2228050320659,29245,281849,06К32280502505157222,881444,58Виріб №3К12160002505154120824К32160002505154120824Разом комплектуючі33609,716718,39Допоміжні матеріали, паливо, енергія, вода, пара (20% від вартості основних матеріалів)1617,34323,47


9. Обґрунтування планових фінансових результатів виробничо-господарської діяльності підприємства

вартість амортизаційний витрата фінансовий

9.1. Розраховуються питомі витрати на основні матеріали та комплектуючі за вирахуванням поворотних відходів на кожен з виробів і розраховуються за формулою:Вом (№1) = 226,6 + 82, 4 + 257,5 + 515 - 9,06 - 3,3 = 1069,14

Вом (№2) = 47,38 + 164,8 + 659,2 + 515 - 1,9 - 6,59 = 1377,89

Вом (№3) = 170,98 + 23,69 + 515 + 515 - 6,84 - 0,95 = 1216,88

9.2. Планові витрати основних матеріалів та комплектуючих за вирахуванням поворотних відходів на річну програму виробництва кожного з виробів визначаються як добуток питомих витрат матеріалів і комплектуючих на річну програму виробництва кожного з виробів.

Вом (№1) = 1069,14 × 11500 = 12295 тис. грн.

Вом (№2) = 1377,89 × 14025 = 19325 тис. грн.

Вом (№3) = 1216,88 × 8000 = 9735 тис. грн.

9.3. Загальновиробничі витрати визначаються у наступній послідовності:

9.3.1. Амортизація машин та устаткування включає річну амортизацію силових машин та устаткування, робочих машин і устаткування, вимірювальних приладів та обчислювальної техніки.

Аморт. = 228,17 + 4091,14 + 365 +219 = 4903

9.3.2. Витрати на оплату праці керівників, спеціалістів і службовців (з відрахуваннями) розраховуються з дотриманням умови: до загальновиробничих витрат включається 50% оплати праці з нарахуваннями керівників та 40% оплати праці з нарахуваннями службовців та спеціалістів.

Витр. опл. пр. = (1310,4 + 470,44) × 0,5 + (1123,2 + 403,22) ×0,4 + (1368 + 491,11) ×0,4 = 2255

9.3.3. Інші загальновиробничі витрати в курсовому проекті приймаються як 30% від суми попередніх статей загальновиробничих витрат.

Інші заг. вир. витр. = (4903 + 4144 + 2255 + 1617) × 0,3 = 3876

9.4. Відношення загальновиробничих витрат до прямих витрат на оплату праці складає: 16795 / 20235 = 0,8299

9.5. Загальновиробничі витрати за кожним виробом (питомі та загальнорічні на виріб) визначатимуться як добуток відношення загальновиробничих витрат до прямих витрат на оплату праці на прямі витрати на оплату праці за кожним з виробів.

Заг. вир. витр. (№1) = 0,82999 × 624,49 = 518,32

Заг. вир. витр. (№2) = 0,82999 × 551,23 = 457,52

Заг. вир. витр. (№3) = 0,82999× 665,28 = 552,18

Загальновиробничі витрати на річну програму розраховуються аналогічно до загальновиробничих витрат на одиницю продукції.

9.6. Адміністративні витрати визначаються у наступній послідовності:

9.6.1. Витрати на оплату праці керівників, спеціалістів і службовців (з відрахуваннями) розраховуються з дотриманням умови: до адміністративних витрат включається 40% оплати праці з нарахуваннями керівників та 50% оплати праці з нарахуваннями службовців і спеціалістів.

Витр. опл. пр. = (1310,4 + 470,44) × 0,4 + (1123,2 + 403,22) ×0,5 + (1368 + 491,11) ×0,5 = 2405

9.6.2. Інші адміністративні витрати в курсовому проекті приймаються як 200% від амортизації будівель і споруд : 2 × 430 = 860.

9.7. Відношення адміністративних витрат до прямих витрат на оплату праці складає: 3695 / 20235 = 0,1826.

9.8. Адміністративні витрати за кожним виробом (питомі та загальнорічні на виріб) визначатимуться як добуток відношення адміністративних витрат до прямих витрат на оплату праці на прямі витрати на оплату праці за кожним з виробів.

Амін. витр.(№1) = 0,1826 × 624,49 = 114,03

Амін. витр.(№2) = 0,1826 × 551,23 = 100,65

Амін. витр.(№3) = 0,1826 × 665,28 = 121,48

Адміністративні витрати на річну програму розраховуються аналогічно до адміністративних витрат на одиницю продукції.

9.9. Витрати на збут визначаються у наступній послідовності:

9.9.1. Витрати на оплату праці керівників і службовців (з відрахуваннями) розраховуються з дотриманням умови: до витрат на збут включається 10% оплати праці з нарахуваннями керівників та 10% оплати праці з нарахуваннями службовців.

Витр. опл. пр. = (1310,4 + 470,44) × 0,1 + (1123,2 + 403,22) ×0,1 + (1368 + 491,11) ×0,1 = 517

9.9.2. Інші витрати на збут в курсовому проекті приймаються як 100% від амортизації транспортних засобів : 1 × 456 = 456.

9.10. Відношення витрат на збут до прямих витрат на оплату праці складає : 1429 / 20235 = 0,0706

9.11. Витрати на збут за кожним виробом (питомі та загальнорічні на виріб) визначатимуться як добуток відношення витрат на збут до прямих витрат на оплату праці на прямі витрати на оплату праці за кожним з виробів.

Витр. на збут (№1) = 0,0706 × 624,49 = 44,09

Витр. на збут (№2) = 0,0706 × 551,23 = 38,92

Витр. на збут (№3) = 0,0706 × 665,28 = 46,97

9.12. Після того, як розраховані (для кожного з виробів: питомі та на річну програму): собівартість, загальновиробничі витрати, адміністративні витрати та витрати на збут, сума цих чотирьох елементів витрат дозволяє визначити операційні витрати на кожен з виробів.

Опер. витр. = 85832 + 3695 +1429 = 90956.

Аналогічно розраховуються операційні витрати і на кожну одиницю продукції і на річну програму і-виробу.

9.13. За умовами курсового проекту чистий дохід виробу визначається як операційні витрати виробу збільшені на відсоток перевищення ціни виробу над операційними витратами (125%).

ЧД = 90956 × 1,25 = 113695.

Аналогічно розраховується чистий дохід і на кожну одиницю продукції і на річну програму і-виробу.

9.14. Дохід від реалізації представляє собою суму чистого доходу та ПДВ:

+ 22739 = 136434

Аналогічно розраховується дохід від реалізації і на кожну одиницю продукції і на річну програму і-виробу.

9.15. Валовий прибуток визначається як різниця між чистим доходом та собівартістю.


Вал. приб. = ЧД - Собів. = 113695 - 85832 = 27863


Аналогічно розраховується валовий прибуток і на кожну одиницю продукції і на річну програму і-виробу.

9.16. Фінансовий результат від операційної діяльності визначається як різниця між валовим доходом та сумою адміністративних витрат та витрат на збут.

Фін. рез. від опер. діял. = 27863 - 3695 - 1429 = 22739

Аналогічно розраховується фінансовий результат від операційної діяльності і на кожну одиницю продукції і на річну програму і-виробу.

9.17. Фінансові витрати сутнісно являють собою відсотки, які сплачує підприємство за кредитами. За умовами курсового проекту обсяг кредитних ресурсів визначається як певний відсоток (60%) до потреби підприємства у фінансових ресурсах для купівлі нового устаткування. Визначивши таким чином обсяг кредитних ресурсів та знаючи річну відсоткову ставку за кредитом (20%), можна розрахувати обсяг фінансових витрат.

Фін. витрати = 6989 × 0, 6 × 0,2 = 839.

9.18. Фінансовий результат від звичайної діяльності визначається як різниця між фінансовими результатами від операційної діяльності та фінансовими витратами.

Фін. рез. від звич. діял. = 22739 - 839 = 21900

9.19. Чистий прибуток являє собою різницю між прибутком від звичайної діяльності та податком на прибуток.

ЧП = 21900 - 5475 = 16425.Таблиця 9. Розрахунок планових фінансових результатів

№ПоказникЗначення показникаСтруктура фінансових результатівНа одиницю продукції, грн./вирібНа річну програму, тис. грн.Виріб №1Виріб №2Виріб №3Виріб №1Виріб №2Виріб №3Разом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101Дохід від реалізації (з ПДВ)3899,824093,64271,41448495741434171136434120%2ПДВ649,97682,27711,97475956956952273920%3Чистий дохід3249,853411,333559,51373744784528476113695100%4Собівартість разом:2441,762589,492679,162808136318214338583275,49%5у т.ч.: - основні матеріали та комплектуючі1069,141377,891216,88122951932597354135536,37%6прямі витрати на оплату праці (тарифна зарплата з доплатами і надбавками основних робітників)624,49551,23665,287182773153222023517,8%7інші прямі витрати (відрахування від зарплати основних робітників на соц. заходи) (36,8% від оплати праці)229,81202,85244,8226432845195974476,55%8Загальновиробничі витрати разом:518,32457,52552,185961641744171679514,77%8.1у т.ч.: - амортизація машин і устаткування49038.2оплата праці допоміжних робітників (тарифна зарплата з доплатами і надбавками та відрахуваннями на соц. заходи)41448.3оплата праці керівників, спеціалістів, службовців (тарифна зарплата з доплатами і надбавками та відрахуваннями на соц. заходи)22558.4допоміжні матеріали16178.5інші загальновиробничі витрати38769Відношення загальновиробничих витрат до прямих витрат на оплату праці0,8299910Валовий прибуток80882289092931152770432786324,51%11Адміністративні витрати разом:114,03100,65121,481311141297236953,25%11.1у т.ч.: - амортизація будівель і споруд43011.2оплата праці керівників, спеціалістів, службовців(тарифна зарплата з доплатами і надбавками та відрахуваннями на соц. заходи)240511.3інші адміністративні витрати86012Відношення адміністративних витрат до прямих витрат на оплату праці0,182613Витрати на збут разом:44,0938,9246,9750754637614291,26%13.1у т.ч.: - амортизація транспортних засобів45613.2оплата праці керівників, спеціалістів, службовців (тарифна зарплата з доплатами і надбавками та відрахуваннями на соц. заходи)51713.3інші витрати на збут45614Відношення витрат на збут до прямих витрат на оплату праці10,070615Довідково: операційні витрати2599,882729,062847,612989938276227819095680%16Фінансовий результат від операційної діяльності649,97682,27711,97374967056952273920%17Фінансові витрати83918Фінансовий результат від звичайної діяльності2190019Податок на прибуток547520Чистий прибуток16425

10. Розрахунок планового обсягу оборотних активів


10.1. Плановий обсяг оборотних активів для елементів: "Сировина, основні матеріали та комплектуючі", "Допоміжні матеріали", Готова продукція на складі" та "Дебіторська заборгованість" визначається за формулою:Nоб 1 = 114,24 × 18 = 2056

Nоб 2 = 4,43 × 25 = 111

Nоб 3 = 235,16 × 7 = 1646

Nоб 4 = 311,49 × 15 = 4672

10.2. Для незавершеного виробництва плановий запас визначається:


об = 14 × (85832 / 365) × 0,85 = 2798.Таблиця 10. Розрахунок планового обсягу оборотних активів

№Елемент оборотних активівРічна потреба в ресурсі, тис. грн.Денна потреба, тис. грн.Планова норма запасу, дніПлановий обсяг оборотного активу, тис. грн.1234561Сировина, основні матеріали та комплектуючі 41696,39114,24 1820562Допоміжні матеріали1617,34 4,43 251113Готова продукція на складі 85832 235,16 716464Дебіторська заборгованість113695 311,49 154672 Тривалість технологічного циклу, дніДенна собівартість, тис. грн.Коефіцієнт нарощування витратПлановий обсяг, тис. грн.5Незавершене виробництво 14235,2 0,8527986Грошові кошти (приймаються на рівні денної собівартості)235 Разом оборотних активів11518


11. Визначення планових показників ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства


.1. Фондовіддача визначається за формулою:


Фв = Qвп / Sср


Фв = 113695 / 23213 = 4,9

11.2. Фондомісткість визначається за формулою:


Фм = Sср / Qвп = 1 / Фв


Фм = 1 / 4,9 = 0,2

11.3. Фондоозброєність визначається за формулою:


Фо = Sср / Ч


Фо = 23213 / 328 = 70,77

11.4. Продуктивність праці визначається за формулою:


Пп = Qвп / Ч


Пп1 = 113695 / 328 = 346,63

Пп2 = 113695 / 429 = 265,02

11.5. Коефіцієнт оборотності визначається за формулою:


Коб = Qр / Sн.о.з.


Коб1 = 113695 / 34731 = 3,27

Коб2 = 113695 / 11518 = 9,87

11.6. Тривалість одного обороту визначається за формулою:


Тоб = 365 / Коб


Тоб1 = 365 / 3,27 = 111,62

Тоб2 = 365 / 9,87 = 36,98


.7. Рентабельність активів = Чистий прибуток / Вартість активів підприємства


Re = 16425 / 34731 × 100% = 47,29%


11.8. Рентабельність продажів = Чистий прибуток / Дохід від реалізації


Re = 16425 / 113695 × 100% = 14,45%

11.9. Сума ПДВ сплачена постачальникам = 1617,34 + 6718,39 + 323,47 = 8659,2

11.10. Сума ПДВ сплачена до бюджету = 22739 - 8659,2 = 14079,8.

Отже, знайшовши показники ефективності діяльності підприємства можна зробити такий висновок щодо ефективності діяльності підприємства у плановому році: у підпр. є прибуток, що вже свідчить про незбиткову діяльність підпр., на підпр. наявна висока продуктивність праці робітників, нормальна тривалість одного обороту активів.


Таблиця 11. Планові показники ефективності діяльності підприємства

Планові показники ефективності діяльності підприємстваЗначенняВідносне відхиленняСередньогалузевеПо підприємству123451Чистий дохід, тис. грн.1099311136951,032Чистий прибуток, тис. грн.15674164251,053Вартість активів підприємства, тис. грн.36681 347310,95 4Балансова вартість основних засобів (на кінець планового року), тис. грн.2557423213 0,91 5Фондовіддача5,154,90,956Фондомісткість0,230,20,87 7Фондоозброєність, грн./особу91 70,770,788Чисельність, осіб: 8.1.- Основних робітників280328 8.2.- ПВП408429 9Продуктивність праці, грн./особу: 9.1.- Основних робітників393346,630,889.2.- ПВП270265,020,9810Коефіцієнт оборотності активів3,223,27 1,0211Тривалість обороту активів, дні120111,620,9312Коефіцієнт оборотності оборотних активів9,909,87113Тривалість обороту оборотних активів, дні3736,981 14Рентабельність активів,%46,3%47,29%1,0215Рентабельність продажів,%14,3%14,45%1,0116Потреба підприємства в інвестиціях у приріст основних засобів, тис. грн. 6989 17Отримана від покупців сума ПДВ, тис. грн. 22739 18Сума ПДВ сплачена постачальникам, тис. грн. 8659,2 19Сума ПДВ сплачена до бюджету, тис. грн. 14079,8

Рекомендована література


1.Бойчик Ї.М., Харів П.С., Хопчан М.І., Піча Ю.В. Економіка підприємств: Навч. посібник. - 2-ге вид., випр. і доп. - К: "Каравелла", Львів: "Новий Світ-2000", 2001.

2.Бойчук І.М. Економіка підприємства: Навч. посібник. - К.: Атіка, 2002. - 480 с.

3.Гелета И.В., Калинская Е.С., Кофанов А.А Экономика организации - М.: Магистр, 2010. - 304 с.

4.Грещак М.Г., Коцюба О.С. Управління витратами: Навч.-метод посібник для самост. вивч. дисцип. - К.: КНЕУ, 2002. - 131 с.

.Економіка підприємства: Підручник. -2-ге вид., перероб. та доп. / За ред. С.Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 2000. - 528 с.

.Економіка підприємства: Структурно-логічний навч. посібник / За ред. д-ра екон. наук, проф. С.Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 2001.. - 457 с.

.Економічний аналіз: Навч. посібник. -2-ге вид., перероб. і доп. / За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. - К.: КНЕУ, 2003. 556 с.

8.Жиделева В.В., Каптейн Ю.Н. Экономика предприятия. Учебное пособие - М.: Инфра-М, 2008. - 136 с.

9.Макаровська Т. П., Бондар Н. М. Економіка підприємства: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. -К.: МАУП. 2003. - 304 с.

.Петрович Й. М., Кіт А. Ф., Семенів О. М, та ін. Економіка підприємства: Підручник/ За заг. ред. Й. М. Петровича. - Львів: "Новий Світ-2000", 2006. - 680 с.

.Петрович Й.М., Будіщева І.О., Устінова IX., Домарадзька Г.С., Коношенкова Г.Б., Любомудрова Н.П. Економіка виробничого підприємництва: Навч. посібник; - Львів: Оксарт, 2000.

12.Титов В.И. Экономика предприятия. Учебник М.: Эксмо, 2007. - 416 с.

.Черутова М.И., Ковалевская О.С., Слинкова О.К. Экономика предприятия. Учебное пособие - М.: ГИОРД, 2008. - 176 с.

14.Харів П.С. Економіка підприємства: Збірник задач і тестів: Навч. посібник. - К.: Знання-Прес, 2001. -301 с. - (Вища освіта XXI століття).

.Ситник Й.С. Економіка підприємства: Текст лекцій для студентів базового напряму 6.0502 "Менеджмент". - Львів: Видавництво "Тріада Плюс", 2008. - 188 с.

.Ситник Й.С, Юринець О.В.. Буняк С.О. Економіка підприємства. Навчальна програма і методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів базового напряму 6=0502 "Менеджмент" заочної форми навчання; - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. - 47 с.