Студ

Library

Інвестиції


Державне регулювання індустрії туризму: регіональний аспект

... антимонопольне, податкове, тарифне регулювання, субсидування приватних фірм, державні інвестиції в інфраструктуру, регулювання зайнятості, правове забезпечення [138].. Армстронг, ...

... туризмуЕкономічна - формування умов сприяння для приватних інвестицій у туризм; прямі державні інвестиції в турінфраструктуру; пільгове кредитування; пільгове ...

...інших галузей права (митного, транспортного, споживчого, торговельного, податкового, інвестиційного тощо) з орієнтацією на стимулювання туристичної діяльності ...

Подробнее

Поняття доходу підприємства, сфера його практичного застосування та обчислення

...йної) діяльності, доходи від іншої операційної діяльності, доходи від фінансово-інвестиційної діяльності, доходи від іншої звичайної діяльності та доходи від надзвичайних ...

...і інших підприємств; надання позик; лізингові операцій. Фінансові інвестиції зумовлені потребою ефективного використання вільних фінансових ресурсів, коли кон'юктура...

...підприємства, що виражає результати його виробничої, фінансової та інвестиційної діяльності. Кінцевим позитивним фінансовим результатом господарської діяльності ...

Подробнее

Інституційні механізми розвитку зовнішньоекономічних зв'язків

...нні кластерною взаємодією наукового системного інтегратора забезпечує створення привабливого інвестиційного клімату, підвищення попиту на інновації, збільшення темп...

... спрямовується і координується діяльність Державного агентства України з інвестицій та інновацій - спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у ...

.... Серед основних завдань - участь у формуванні та забезпечення реалізації державної інвестиційної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та державно...

Подробнее

Інноваційні процеси в господарській діяльності підприємства

...ставок є виправданим при їх застосуванні до однієї і тієї ж початкової суми інвестицій. У разі довготермінових проектів використовують складні дисконтні ставки, тобто ті, котр...

...ї потужності. В комірках матриці фіксують значення результатного показника ефективності інвестицій (NPV) в залежності від стану природи та обраної стратегії. Висновки...

...тчизняної продукції і активізації експортної діяльності. Принцип поєднання інвестицій з інноваціями має бути головним принципом реструктуризації економіки Укра...

Подробнее

Управління ПАФ "Селекціонер" в умовах започаткування зовнішньоекономічної діяльності

... в формі інвестування в іноземні підприємства і залучення іноземних інвестицій, створення спільних з іноземними юридичними особами підприємств. У законодавчих актах...

...економічної кризи без залучення іноземних інвестицій. Використання таких інвестицій сприяє формуванню національних інвестиційних ринків, макроекономічній стабілізації...

... ЄС, Росії й США; забезпечення найкращих умов для залучення іноземних інвестицій, врахування інтересів України при визначенні нових маршрутів транспортування енергонос...

Подробнее

Моделювання ефективності комплексної системи захисту автоматизованих інформаційних ресурсів комерційного банку

...!  - Вклад "Дружині"  - Вклад "Коханій"  - Вклад "Співдружність"  - Вклад "Інвестиційний депозит"  - Вклад "Прогресивний"  - Вклад "Ветеран Плюс"  - Вклад “Ветеран...

...готівкової іноземної валюти  - Фінансування експортно-імпортних операцій та інвестиційних проектів за рахунок кредитних ліній іноземних банків  - Здійснення ...

...8,32   Довгострокові активи, призначені для продажу 257 0   Резерви під зменшення корисності інвестицій в асоційовані й дочірні компанії, що утримуються з метою продажу 0 0  ...

Подробнее

Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

...ї актуальності. Залучення заощаджень населення банківським сектором для фінансування інвестицій у виробничому секторі є проблематичним. З одного боку, громадяни вважають...

...підприємств, які неспроможні забезпечити достатній рівень прибутковості інвестицій. Розвиток банківського обслуговування населення в Україні знаходиться під впливом протилежних ...

... обслуговування, роблять розрахунок і виплату податків, консультують населення з питань інвестиції, дають сейфи для зберігання цінних паперів і цінностей,...

Подробнее

Вирішення міжнародних комерційних спорів

...їні й українських інвесторів за кордоном. Конвенцією засновано Міжнародний центр із врегулювання інвестиційних спорів, метою якого є забезпечення вирішення через примирення і арб...

...ітраж інвестиційних спорів між Договірними державами й інвесторами інших Договірних держав...

... у закордонних юрисдикційних органах. Саме застосування механізмів вирішення інвестиційних спорів згідно з Вашингтонською конвенцією безпосередньо пов'язано з участю...

Подробнее

Податкові системи світу

... підвищенню споживчої спроможності населення, зростанню виробництва, вкладанню коштів у найефективніші інвестиційні проекти, розширює збут та реалізацію товарів. Відтворення державних...

...ід від командно-адміністративної до ринкової економіки, є залучення інвестиційних коштів. Тому в законодавствах цих держав передбачені різні способи стимулювання...

...товариств на паях, акціонерних товариств, а також товариств з іноземними інвестиціями. Обєктом оподаткування виступає чистий прибуток, який одержує компан...

Подробнее

Аналіз конкурентоспроможності продукції ПАТ "ЗТР"

... реалізації продукції на ринку; зміна структури і розміру інвестицій у розробку, виробництво і збут продукції; зміна структури й обсягів коопераційних...

... продукції замовникам у 86 країн світу. Завдяки реалізації масштабних інвестиційних програм, спрямованих на повне оновлення виробничого і випробувального комплексу, вдосконалення...

... перевагу над конкурентами; здобуття сприятливих умов для залучення зарубіжних інвестицій; оптимальний розподіл та використання потенціалу, який в наявності; збільшення...

Подробнее

Страусиная ферма "Афонинский страус"

...продажу, на підприємствах розраховується: прибуток від основної діяльності; прибуток від інвестиційної діяльності; прибуток від фінансової діяльності; прибуток (збиток) від позареалізац...

... за видами діяльності. Звичайна | Надзвичайна Операційна | Фінансова | Інвестиційна Основна | Інша операційна Отже, розглянувши дане питання, можна...

...до середньорічної суми власних коштів, розрахованої по балансу (без інвестицій і незавершеного будівництва). Рентабельність довгострокових фінансових вкладень (вкладень...

Подробнее

Менеджмент у шоу-бізнесі

... раду, як вигідно купити устаткування, де узяти інвестиції і як їх правильно вкласти або зберегти. Фінансовий менеджер...

...знесі особливо яскраво виявляється синтез основних типів інвестиційних вкладень: фізичних, грошових і нематеріальних активів....

...і проекту визначає інвестор. Досягнення саме таких результатів інвестиційних операцій і є ключовим завданням оцінки фінансово-...

... аспектів. Тому в шоу-бізнесі застосовується метод інвестиційних розрахунків, або дисконтування. Найбільш поширеним джерелом фі...

Подробнее

Аналіз системи оперативного управління виробництвом продукції підприємства "Ювілейне" Полтавської області

... цілі, політика та стратегії, наявність системи залучення зовнішніх інвестицій, наявність ефективної та гнучкої виробничої системи, прогресивні системи мотивац...

..., скорочується безробіття, зростає обсяг продажу, активізується інвестиційна діяльність. В умовах насиченості ринку сільськогосподарською продукцією зростання ...

...іалів чинному законодавству. Проведення екологічної експертизи є обовязковим у процесі законотворчої, інвестиційної, управлінської, господарської та іншої діяльності, що впливає на...

Подробнее

Шляхи та методи вирішення конфліктів у колективі

... форм організації виробництва і оплати праці, залучення іноземних інвестицій для насичення споживчого ринку та задоволення потреб населення у продукції, ...

... зменшують цільову аудиторіюВажко передбачитиСередній впливІнвестиційні процесиВисокаСередній, без особливих інвестицій в компаніюІнвестиційний бізнес - найкраще для розвитку компан...

...сть продукціїОбладнання морально зносилось, істотний рівень ручної праці5.ФінансиІнвестиції з боку закордонних компанійЗбиткова ситуація яка відбувалась в середині...

Подробнее

Основні принципи формування зовнішньої торгівлі в Україні на сучасному етапі

... По-перше, економічні ресурси, природні, людські, інвестиційні товари, розподіляються між країнами світу вкрай...

...будувалася торгова політика СРСР. Саме в припливі іноземних інвестицій зацікавлена більшість країн, що розвиваються. Але ...

...машинобудівних виробництв, які б орієнтувалися на обслуговування іноземних інвестицій в Україні; розміщення в Україні замовлень на виконання у ...

... але через різке падіння внутрішнього споживання і інвестиційних процесів. Тим часом відсутнє основне: вітчизняні ...

Подробнее

Методи фінансового планування на підприємстві

...завданнями фінансового планування на підприємстві є: * забезпечення виробничої та інвестиційної діяльності необхідними фінансовими ресурсами; * установлення раціональних ...

... динаміці і забезпечують зв'язок прогнозу виробництва продукції (послуг) з інвестиціями. Статична модель МГБ в системі народного господарства має вигляд: де...

... де t- індекс року; - продукція галузі і, яка направлена в якості виробничих інвестицій в t-му році для розширення виробництва в галузь j;- об’єм кінцевого продукту і-ї галуз...

Подробнее

Документайційно-інформаційна діяльність науково-дослідної частини університету імені Михайла Остроградського

...ї експертизи проектів державних, міжнародних, регіональних програм, інноваційних, інвестиційних проектів і пропозицій, поданих підрозділами Університету. -вживання заход...

... Інтернет.Q 40/00 - Фінансування, наприклад, банківська справа, обробляння інвестицій або податків; страхування, наприклад, аналізування ризику або пенсії.Q 50...

...університету. Зокрема, це є важливим для залучення додаткових прямих і опосередкованих інвестицій, кращих кадрів, міжнародної наукової кооперації тощо. .Утворити при адміні...

Подробнее

Сутність системного підходу до управління конкурентоспроможністю підприємста

...ії. [1, 2, 3, 4]; 3) Відновлення державних регулюючих, стимулюючих і контролюючих та інформаційних функцій в інвестиційній сфері. 4) Розробка механізму державної підтримки науково технічно...

...власного капіталу за чистим прибутком0,03Рентабельність фінансових інвестицій0,04Рентабельність необоротного капіталу0,02Рентабельність капіталу...

... коротко- та довгострокових планів; кореляція між рівнем конкурентоспроможності персоналу та інвестиціями у нього. Разом із цим варто досліджувати цю тему в аспект...

Подробнее

Торговельно-промислова палата. Зовнішньоекономічна політика України

...виробництва конкурентноздатної продукції шляхом залучення закордонних технологій і "ноу-хау", інвестицій, створення акціонерних товариств, спільних підприємств і інших орган...

...дприємства за кордоном, а також суперечки підприємств з іноземними інвестиціями між собою й іншими суб'єктами українського права; Морська арб...

...технічних комісій (з питань податків, маркетингу, банківської справи, міжнародні інвестиції, торгівлі, менеджменту, навколишнього середовища, інтелектуальній власності і ряду ін. проблем...

Подробнее

Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

...ічної діяльності, зовнішньокономічного договору, валютних коштів, аудиту, іноземних інвестицій, спеціальних економічних зон, спільних підприємств, товару...

... визначити принципи та процедуру іноземного інвестування в Україну, гарантії цих інвестицій. Визначити такі операції, як міжнародний франчайзінг, факторінг та...

Подробнее

Дефекти ринку та механізми їх усунення

...ітна плата, зайнятість, процентні ставки тощо, здійснюються масові інвестиції, що забезпечують розширене відтворення. Таким чином, функція пожвавлення полягає у зд...

... основних методів непрямого регулювання цін відносяться: ·податкова система; ·політика державної інвестиції; ·регулювання грошового обігу та кредиту; ·регулювання державних видатків; ·встановлення...

Подробнее

Розробка раціонального маршруту перевезення твердих побутових відходів

... та потужностями щодо їх переробки та утилізації. Низька інноваційно-інвестиційна активність суб'єктів господарювання у сфері поводження з твердими побутовими...

... підприємство "Національний проект "Чисте місто" створене Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами України в 2010 роц...

Подробнее

Наукова і творча спадщина Івана Огієнка (Митрополита Іларіона)

... випущені книги митрополита Іларіона і ті, як сам висловився, «неймовірні інвестиції в книжки мене спаралізували цілком», бо вони могли значно ускладнити...

Подробнее

Загальна технологія виробництва цукру-піску та цукру рафінаду

... проблеми необхідно забезпечити структурні, функціональні, енергетичні, сировинні та інвестиційні зміни. Щодо конкретних пропозицій до вирішення проблем...

Подробнее

Актуальні проблеми поводження з твердими побутовими відходами на території Львівської області

...і проекту не є більшою ставки дисконтування, або 2) існує більш фінансово приваблива інвестиційна альтернатива, або 3) існують організаційні, технологічні або...

Подробнее